Pielgrzymowanie

Widok mapy
Kościół parafialny w Zielonkach (Fot. wspinka/za Kraków)

Kościół parafialny w Zielonkach

Zielonki

Kościół  wzniesiony w I p. XVI o charakterze gotyckim z elementami renesansowymi. Najciekawsze do oglądnięcia : renesansowe tabernakulum ścienne, oryginalna kadzielnica, dwa posągi ołtarza,żołnierski oltarz polowy wraz z obrazem Matki Boskiej...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Kościół Świętego Bartłomieja w Morawicy (Fot. wspinka/za Kraków)

Kościół Świętego Bartłomieja w Morawicy

Morawica

Zespół kościelny pochodzi z kilku okresów. Najstarszą część stanowi budynek obecnej plebanii, będący fragmentem pierwotnego zamku średniowiecznego. Kościół Św.Bartłomieja został zbudowany w okresie baroku na fundamentach dawnego zamczyska, podobnie jak...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Kaplica w Wilkowie

Wilków

Kaplica drewniana p.w. Św. Otylii i Łucji. Z XVII wieku. Barokowy ołtarz przedstawia postać Św. Otylii i klęczącego przed nią zakonnika ze Zgromadzenia Cystersów. W wilkowskiej kaplicy możemy zobaczyć m.in. dwa późnobarokowe posągi świętych. Obiekt znajduje...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Kościół pod wezwaniem Świętego Idziego

Giebułtów

Najciekawsze do zobaczenia: polichromie z XVII w, gotycka płyta nagrobna Oraczowskich z poł XV , oraz renesansowa płyta nagrobna Giebułtowskich z końca XVI w., opatrzona inskrypcjami w języku polskim.  

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Kościół p.w. św. Małgorzaty w Raciborowicach (Fot. wspinka/za Kraków)

Kościół p.w. św. Małgorzaty w Raciborowicach

Raciborowice

Gotycki kościół murowany, p.w. św. Małgorzaty został ufundowany w latach 1460-76 przez Jana Długosza. Najciekawsze do oglądnięcia : cenne dzieła malarstwa i rzeźb,  gotycki krucyfiks z ok. 1440 r w późnobarokowym ołtarzu głównym., obraz Matki Bożej z...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Parafia św. Marii Magdaleny i św. Zygmunta w Wawrzeńczycach

Wawrzeńczyce

Kościół z XV wieku wybudowany na miejscu wcześniejszej świątyni z XII wieku. Następnie wielokrotnie przebudowywany. W kościele można oglądnąć : Główny ołtarz barokowy przerobiono w 1877 roku, ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej z Dzieciątkiem Jezus z 1741 roku...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Kościół w Liszkach  (Fot. wspinka/za Kraków)

Kościół w Liszkach

Liszki

Obecny budynek kościoła  jest budowlą  neoromańską, wybudowany w XIX wieku w miejsce poprzedniej świątyni z XVI wieku . Wato zobaczyć: XVIII-wieczne obrazy, a w ołtarzu głównym - XVII-wieczny wizerunek Matki Boskiej w srebrnej sukience....

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Dzwonnica przy kościele w Pobiedniku Małym

Pobiednik Mały

Dzwonnica znajduje się przy kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Pobiedniku Małym. Obiekt z początku XX wieku.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobranowicach

Dobranowice

Pierwsze wzmianki o parafii i kościele drewnianym pochodzą z początku XIV wieku. Obecnie istniejący kościół murowany powstał w XIX wieku. W kościele można zobaczyć : ołtarz główny (barokowy z pocz. XVII w. w formie tryptyku o bogatej dekoracji), ołtarz...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Kapliczka dziewiętnastowieczna w Liszkach

Liszki

Kapliczka z I poł. XIX wieku.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 1