Jaskinie

Widok mapy
Jaskinia Łabajowa (Fot. mateo/za Kraków)

Jaskinia Łabajowa

Wielka Wieś

Znajdziemy ją na początku górnej (północnej) części Doliny Będkowskiej. Otwór Jaskini Łabajowej znajduje się u podnóża skały Łabajowej - popularnego miejsca uprawiania wspinaczki, położonej po lewej stronie doliny i niedaleko drogi prowadzącej do przysiółka...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Jasinia na Łopiankach (Fot. mateo/za Kraków)

Jaskinia na Łopiankach

Mników

Znajduje się u podnóża prawego stoku w początkowej (dolnej) części Doliny Półrzeczki, nieopodal Skały na Łopiankach - pierwszej widocznej po prawej stronie. Jaskinia o całkowitej długości 65 metrów i łatwo dostępnej sali w początkowej jej części. Otwór...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Jaskinia Murek na Łopiankach

Mników

ślady najstarszego muru na ziemiach polskich,związanego z okresem schyłkowego paleolitu (8 tys. lat p.n.e.) osłaniającego wejście do jaskini w bocznej ścianie jaru Doliny Mnikowskiej

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Jaskinia Wierzchowska (Fot. mateo/za Kraków)

Jaskinia Wierzchowska

Wierzchowie

Grota Wierzchowska Górna -pomnik przyrody. Udostępniona dla turystów

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0