Zabytki i muzea

Widok mapy

Miejsca Pamięci Narodowej, cmentarze oraz groby wojenne

Prusy, Czulice,Goszcza ,Karniów

Mogiła (grób) wojenny w Prusach (I wojna światowa),Symboliczny cmentarz wojenny w Goszczy (I wojna światowa), Mogiła (grób) zbiorowy w Karniowie (I wojna światowa) ,Mogiła zbiorowa w Czulicach (I wojna światowa)

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Kapliczki przydrożne

Goszyce,Krzysztoforzyce, Skrzeszowice,Wysiołek Luborzycki

Kaplica w Skrzeszowicach ,Wysiołku Luborzyckim Krzysztoforzycach.,Goszycach

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Dwór murowany oraz kompleks parkowy w Goszycach

Goszyce

Obiekt można oglądnąć z zewnątrz, w rękach prywatnych właścicieli, wymaga remontu. Murowany budynek dworu powstał pod koniec XIX wieku na zamówienie ówczesnego właściciela Goszyc Artura Zawiszy. W latach 20-tych przebywał w nim marszałek Józef Piłsudski,...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Zespół Pałacowo-Parkowy w Igołomi (Fot. mateo/za Kraków)

Zespół Pałacowo-Parkowy w Igołomi

Igołomia

Obiekt dobrze zachowany , obiekt dostępny do oglądnięcia, przynajmniej z zewnątrz . Pałac klasycystyczny -uważany za najpiękniejszą budowlę klasycyzmu w województwie małopolskim. Pierwotnie siedziba rycerska Boturzynskich herbu Łzawa, od wieku XVI...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Zespół dworski w Baranówce

Baranówka

Dworek w ruinie. Budowla murowana z początku XX wieku. Można oglądnąć z zewnątrz. Obiekt wraz z parkiem został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A-589 w dniu 26.08.1988 r.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Dwór neoklasycystyczny w Aleksadrowicach.

Dwór neoklasycystyczny

Zabierzów

Dwór w dobrym stanie technicznym, obecnie znajduje się w nim Instytut Zootechniki. Dwór  został wybudowany w 1900 roku przez księcia Dominika Radziwłła w miejsce dawnego dworu z XVII lub XVII wieku. Obok dworu znajduje się oficyna oraz zabudowania...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Pozostałości dworu w Kobylanach (Fot. mateo/za Kraków)

Pozostałości dworu w Kobylanach

Kobylany

KAPLICA DWORSKA z XIX wieku zachowana w bardzo dobrym stanie - odrestaurowana. Z dawnej zabudowy dworskiej pozostała murowana stodoła z początku XIX wieku zachowana w gorszym stanie. Kaplica jak i stodoła są pozostałościami dworu z XVII wieku, który został...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Dworek w Bolechowicach (Fot. wspinka/za Kraków)

Dworek w Bolechowicach

Bolechowice

Dworek zachowany w dobrym stanie. Dworek jest niedostępny. Stanowi własność rodziny Janusza Roszko (1932-1995) - reportera i prozaika, znanego głównie ze swych książek o tematyce historyczno - archeologicznej, który zakupił go w 1974 r. i poddał gruntownej...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Muzeum Archeologiczne w Igołomi

Igołomia

Pracownia archeologiczna Polskiej Akademii Nauk w Palacu w Igołomi można zobaczyć kamfory, skorupy, naczynia ceramiczne, ozdoby i narzędzia pracy ludzi sprzed 5 tysięcy lat.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 1
Drewniana willa w Kochanowie (Fot. wspinka/za Kraków)

Drewniana willa w Kochanowie

Kochanów

Drewniana Willa z 1896 roku. Dawny dworek myśliwski Lubomirskich. Budynek bardzo zniszczony, widać ślady dawnej świetności. Willa pełniła funkcję domu wczasowego dla dzieci  pozbawionych opieki i osieroconych z Krakowa i Wiednia. W czasie I i II wojny...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 1
Wieża frontalna i wejście do Kościoła Świętych Piotra i Pawła w Bolechowicach

Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła

Bolechowice

Gotycki ceglany kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła z 1393 r., zbudowany z biskupiej fundacji Piotra Wysza z Radolina (budowę zakończono w XV wieku.) Najstarszą częścią kościoła jest prezbiterium i zakrystia z końca XIV w. W zakrystii znajduje się...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Zespół dworsko-parkowy w Sieborowicach

Sieborowice

Obiekt w dobrym stanie,odrestaurowany. Obecnie znajduje się tu Dom Dziecka .Dwór w Sieborowicach (dawna siedziba Zakrzeńskich) jest budynkiem murowanym ,powstał pod koniec XIX wieku. W skład zespołu wchodzą :dwa spichlerze murowane, stajnie dworskie...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Mogiła zbiorowa w Czulicach

Czulice

Mogiła zbiorowa w Czulicach (I wojna światowa)

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Kościół Wszystkich Świętych  (Fot. wspinka/za Kraków)

Kościół Wszystkich Świętych

Rudawa

Kościół pw. Wszystkich Świętych z 1300 roku jest najstarszą wiejską budowlą sakralną w Małopolsce. W wyniku kolejnych zmian architektonicznych jest  kompozycją 3 stylów: romańsko- gotyckiego, renesansowego i barokowego. Obecna murowano–drewniana część...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Willa murowano-drewniana w Zabierzowie (Fot. wspinka/za Kraków)

Willa murowano-drewniana w Zabierzowie

Zabierzów

Willa murowano - drewniana z ogrodem z 1901 roku wybudowana według projektu Jana Sas - Zabrzyckiego . Budynek zamieszkały, łączy elementy historyzmu z zastosowaniem form budownictwa drewnianego. Willa mieści się przy ul. Krakowskikej 149

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Symboliczny cmentarz wojenny w Goszczy

Goszcza

Symboliczny cmentarz wojenny w Goszczy (I wojna światowa),

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0