Pomniki

Widok mapy

Miejsca Pamięci Narodowej, cmentarze oraz groby wojenne

Prusy, Czulice,Goszcza ,Karniów

Mogiła (grób) wojenny w Prusach (I wojna światowa),Symboliczny cmentarz wojenny w Goszczy (I wojna światowa), Mogiła (grób) zbiorowy w Karniowie (I wojna światowa) ,Mogiła zbiorowa w Czulicach (I wojna światowa)

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Mogiła zbiorowa w Czulicach

Czulice

Mogiła zbiorowa w Czulicach (I wojna światowa)

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Mogiła w Prusach

Mogiła (grób) wojenny w Prusach (I wojna światowa)

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Symboliczny cmentarz wojenny w Goszczy

Goszcza

Symboliczny cmentarz wojenny w Goszczy (I wojna światowa),

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Dawny cmentarz parafialny w Goszczy

Goszcza

Powstał pod koniec XIX wieku. Na cmentarzu znajdują się : nagrobki członków rodziny Zubrzyckich właścicieli majatku w Goszczy i Wilkowie z przełomu XIX i XX wieku oraz mogiła zbiorowa żołnierzy poległych podczas I wojny światowej.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Mogiła w Karniowie

Mogiła (grób) zbiorowy w Karniowie (I wojna światowa)

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Kuźnia w Igołomi (Fot. wspinka/za Kraków)

Kuźnia w Igołomi

Igołomia

Przed wjazdem do parku przed pałacem w Igołomii ,po prawej stronie znajduje się budynek kuźnii z początku z XIX wieku . Wewnątrz zachowane piec i reszta wyposażenia.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 1

Komora – obelisk

Michałowice

Komora – obelisk został ustawiony  11 listopada 1936 na granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego, na pamiątkę obalenia słupów granicznych w 1914 r.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0