Zamki i pałace

Widok mapy

Dwór murowany oraz kompleks parkowy w Goszycach

Goszyce

Obiekt można oglądnąć z zewnątrz, w rękach prywatnych właścicieli, wymaga remontu. Murowany budynek dworu powstał pod koniec XIX wieku na zamówienie ówczesnego właściciela Goszyc Artura Zawiszy. W latach 20-tych przebywał w nim marszałek Józef Piłsudski,...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Zespół Pałacowo-Parkowy w Igołomi (Fot. mateo/za Kraków)

Zespół Pałacowo-Parkowy w Igołomi

Igołomia

Obiekt dobrze zachowany , obiekt dostępny do oglądnięcia, przynajmniej z zewnątrz . Pałac klasycystyczny -uważany za najpiękniejszą budowlę klasycyzmu w województwie małopolskim. Pierwotnie siedziba rycerska Boturzynskich herbu Łzawa, od wieku XVI...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Zespół dworski w Baranówce

Baranówka

Dworek w ruinie. Budowla murowana z początku XX wieku. Można oglądnąć z zewnątrz. Obiekt wraz z parkiem został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A-589 w dniu 26.08.1988 r.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Dwór neoklasycystyczny w Aleksadrowicach.

Dwór neoklasycystyczny

Zabierzów

Dwór w dobrym stanie technicznym, obecnie znajduje się w nim Instytut Zootechniki. Dwór  został wybudowany w 1900 roku przez księcia Dominika Radziwłła w miejsce dawnego dworu z XVII lub XVII wieku. Obok dworu znajduje się oficyna oraz zabudowania...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Pozostałości dworu w Kobylanach (Fot. mateo/za Kraków)

Pozostałości dworu w Kobylanach

Kobylany

KAPLICA DWORSKA z XIX wieku zachowana w bardzo dobrym stanie - odrestaurowana. Z dawnej zabudowy dworskiej pozostała murowana stodoła z początku XIX wieku zachowana w gorszym stanie. Kaplica jak i stodoła są pozostałościami dworu z XVII wieku, który został...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Dworek w Bolechowicach (Fot. wspinka/za Kraków)

Dworek w Bolechowicach

Bolechowice

Dworek zachowany w dobrym stanie. Dworek jest niedostępny. Stanowi własność rodziny Janusza Roszko (1932-1995) - reportera i prozaika, znanego głównie ze swych książek o tematyce historyczno - archeologicznej, który zakupił go w 1974 r. i poddał gruntownej...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Drewniana willa w Kochanowie (Fot. wspinka/za Kraków)

Drewniana willa w Kochanowie

Kochanów

Drewniana Willa z 1896 roku. Dawny dworek myśliwski Lubomirskich. Budynek bardzo zniszczony, widać ślady dawnej świetności. Willa pełniła funkcję domu wczasowego dla dzieci  pozbawionych opieki i osieroconych z Krakowa i Wiednia. W czasie I i II wojny...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 1

Zespół dworsko-parkowy w Sieborowicach

Sieborowice

Obiekt w dobrym stanie,odrestaurowany. Obecnie znajduje się tu Dom Dziecka .Dwór w Sieborowicach (dawna siedziba Zakrzeńskich) jest budynkiem murowanym ,powstał pod koniec XIX wieku. W skład zespołu wchodzą :dwa spichlerze murowane, stajnie dworskie...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
Zamek Korzkiew  (Fot. wspinka/za Kraków)

Zamek Korzkiew

Przybysławice

Odrestaurowany zamek w Korzkwi,obecnie hotel.tel.12 419 55 90

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Lamus w Pisarach

Pisary

Lamus -  budynek typu małego dworu -barakowy, murowany, na planie kwadratu z przełomu XVI/XVII wieku. Budynek piętrowy o spadzistym dachu pokrytym gontem, posiadający piętrowy ganek wsparty na kolumnach. Pełnił funkcję punktu obronnego w słabo...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Dwór w Karniowicach

Karniowice

Późnobarokowy dwór - parterowy murowany, dwór z połowy XVIII wieku. Własnośc prywatna, niedostępny do zwiedzania ,w bardzo dobrym stanie. Budynek posiada dwa ośmioboczne alkierzyki w kształcie wieżyczek znajdujące się z jego obu stron oraz kolumnowy ganek....

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Park dworski w Krzysztoforzycach

Krzysztoforzyce

Park jest pozostałością po nieistniejącym dworze z przełomu XIX i XX wieku. Obecnie  stanowi własność prywatną.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Zamczysko

Morawica

Dawny zamek Toporczyków (Tęczyńskich) z ok. XIII wieku,przebudowany w 1666 r. na plebanię.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0
XIX-wieczny Pałac w Piekarach (Fot. wspinka/za Kraków)

XIX-wieczny Pałac w Piekarach

Piekary

Pałac niedostępny, w rękach prywatnych właścicieli. Można go zobaczyć zza bramy otaczającej posesję. Pałac został uznany za jedną z najpiękniejszych willi neogotyckich w Polsce . Willa została zbudowana pod koniec XIX wieku  według projektu Filipa...

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Zespół dworski wraz z parkiem w Goszczy

Goszcza

Obiekt w dobrym stanie, niedostępny , w rękach prywatnych. Budynek dworku w Goszczy powstał w XIX wieku . Został przebudowany w latach 1899-1900 przez ówczesnego właściciela Zygmunta Zubrzyckiego.

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 0

Zespół dworski w Czulicach

Czulice

Obiekt zaniedbany. Dwór z I  połowy XIX wieku. Gruntownie przebudowany przez rodzinę van Wollenów w 1870 roku. W parku dworskim znajduje się ponad 500-letni dąb będący pomnikiem przyrody, a także zbiorowa mogiła żołnierzy austriackich z 1914 roku....

Recenzji 0 Polubiło 0 Zobaczyło 1